โทรติดต่อ

097-898-9898

ติดต่อทางไลน์

@berclub
Filter

เบอร์สวยตามผลรวม

เบอร์สวยตามเครือข่าย

รายละเอียดเบอร์สวย 064-5655455

เบอร์สวย เบอร์มงคล

064-5655455

ผลรวมเบอร์

45

เครือข่าย TRUEMOVE H
อาชีพ ค้าขาย
วันเกิด อาทิตย์
เป้าหมาย การเงิน
เกรด A
ราคา

150,000

บาท
แนะนำเบอร์

เบอร์สวยVVIP 368

รายละเอียดเบอร์

เบอร์สวยVVIP 368


ผลรวม 45

ความสำเร็จและความมั่นคง

การรวมตัวของพลังปัญญาทางโลก และพลังปัญญาเหนือโลก ผู้ใดได้ใช้เลขชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานใดๆมักมีเหตุผลที่น่าทึ่งรองรับเสมอจึงไม่ค่อยถูกปฎิเสธจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถบริหารจัดการและลำดับความคิดได้ดีเยี่ยม ทำธุรกิจก็ได้ รับราชการก็ดี เป็นเลขที่ใช้แล้วมีโอกาสรวยง่ายๆมีพลังแห่งการแสวงหาคำตอบในศาสตร์ต่างๆอยู่เสมอ สติปัญญาแหลมคม เจรจาสิ่งใดก็มักประสบความสำเร็จ เหมาะทั้งอาชีพประกอบธุรกิจ ครูบาอาจารย์หากเป็นเด็กวัยเรียน ได้ใช้เลขคู่นี้จะทำให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น .. ที่น่าสนใจตือเลขชุดนี้มีแนวโน้มว่าใช้แล้วจะมีโอกาสช่วยเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้น เพราะเป็นเลขแห่งปัญญาและความเข้าใจชีวิต เมื่อจิตสบาย กายก็สบายตามไปด้วย สรุปเลขคู่นี้แทบจะไม่มีข้อเสีย แต่ใช้แล้วพึงปฎิบัติตนให้เจริญจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักด้วย หวังพึ่งตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้


รายละเอียดคู่เบอร์

เลข 06

มีเสน่ห์ รักในศิลปะ อารมณ์ศิลปิน รสนิยมสูง เจ้าชู้ หลงใหลในข้อดีของตนเองจนบางครั้งน่าหมั่นไส้ แม้มีคนมาแอบหลงรักอยู่มาก แต่มักเป็นความรักแบบผ่านมาผ่านไป ไม่ยั่งยืนเสี่ยงต่อการเกิดความรักแบบ กิ๊ก ชู้ หรือมือที่ 3 การเงินไม่แน่นอน มีแนวโน้มจะเก็บเงินไม่อยู่ แต่ถือเป็นเลขหนึ่ง ที่อยู่ในข่ายมีโชคลาภเรื่องการเงิน ถ้าในเบอร์มีเลข 60 หรือ 06 ก็ควรมีดาวสติปัญญาอย่างเลข 5 เข้าช่วย จะทำให้รักษาเรื่องโชคลาภซึ่งเป็นข้อดีไว้ และช่วยให้ระมัดระวังรอบคอบเรื่องการเงินมากขึ้น

เลข 45

การรวมตัวของพลังปัญญาทางโลก และพลังปัญญาเหนือโลก ผู้ใดได้ใช้เลขชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานใดๆมักมีเหตุผลที่น่าทึ่งรองรับเสมอจึงไม่ค่อยถูกปฎิเสธจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถบริหารจัดการและลำดับความคิดได้ดีเยี่ยม ทำธุรกิจก็ได้ รับราชการก็ดี เป็นเลขที่ใช้แล้วมีโอกาสรวยง่ายๆมีพลังแห่งการแสวงหาคำตอบในศาสตร์ต่างๆอยู่เสมอ สติปัญญาแหลมคม เจรจาสิ่งใดก็มักประสบความสำเร็จ เหมาะทั้งอาชีพประกอบธุรกิจ ครูบาอาจารย์หากเป็นเด็กวัยเรียน ได้ใช้เลขคู่นี้จะทำให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น .. ที่น่าสนใจตือเลขชุดนี้มีแนวโน้มว่าใช้แล้วจะมีโอกาสช่วยเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้น เพราะเป็นเลขแห่งปัญญาและความเข้าใจชีวิต เมื่อจิตสบาย กายก็สบายตามไปด้วย สรุปเลขคู่นี้แทบจะไม่มีข้อเสีย แต่ใช้แล้วพึงปฎิบัติตนให้เจริญจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักด้วย หวังพึ่งตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้

เลข 54

การรวมตัวของพลังปัญญาทางโลก และพลังปัญญาเหนือโลก ผู้ใดได้ใช้เลขชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานใด ๆ มักมีเหตุผลที่น่าทึ่งรองรับเสมอจึงไม่ค่อยถูกปฏิเสธจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถบริหารจัดการและลำดับความคิดได้ดีเยี่ยม ทำธุรกิจก็ได้ รับราชการก็ดี เป็นเลขที่ใช้แล้วมีโอกาสรวยง่าย ๆมีพลังแห่งการแสวงหาคำตอบในศาสตร์ต่าง ๆ อยู่เสมอ สติปัญญาแหลมคม เจรจาสิ่งใดก็มักประสบความสำเร็จ เหมาะทั้งอาชีพประกอบธุรกิจ ครูบาอาจารย์หากเป็นเด็กวัยเรียน ได้ใช้เลขคู่นี้จะทำให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ที่น่าสนใจคือเลขชุดนี้มีแนวโน้มว่าใช้แล้วจะมีโอกาสช่วยเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้น เพราะเป็นเลขแห่งปัญญาและความเข้าใจชีวิต เมื่อจิตสบาย กายก็สบายตามไปด้วย สรุปเลขคู่นี้แทบจะไม่มีข้อเสีย แต่ใช้แล้วพึงปฏิบัติตนให้เจริญจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักด้วย หวังพึ่งตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้

เลข 55

พลังปัญญาบริสุทธ์ ผู้ใดได้ครอบครองหมายเลขนี้มักเป็นคนใฝ่ดี รักความยุติธรรม อบอุ่น อ่อนโยน ใจดี ใจเย็น เป็นคนมีสมาธิ มีสติในการครองตนอย่างดีเยี่ยม ชีวิตมักประสบความสำเร็จ งานดี เงินดี เป็นคนมีความสุขได้จากภายในจิตใจตนเอง รู้เท่าทันความคิดตน สมถะ บั้นปลายชีวิตมักหันหน้าเข้าหาทางธรรมะชีวิตโดยรวมมักมีความสงบและสมดุล รู้จักความพอดี โดยทั่วไปชะตาของคุณค่อนข้างสุขสบาย มีคนอุปถัมป์ค้ำชูเป็นอย่างดี มีการเดินทาง และมีโอกาสดี ๆ ในชีวิตเข้ามาหลายครั้งรวมถึงมีโชคมีลาภ เป็นเลขสมาธิดีอีกเลขหนึ่ง เหมาะจะใช้แก้ปัญหาให้คนใจร้อน หรือเด็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีสมาธิ เลขชุดนี้จะช่วยให้สงบเสงี่ยม ใจเย็น อยู่ในศีล มีคุณธรรมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น

เลข 56

เลขคู่แห่งบุญญาบารมี วาสนา และปัญญา เรียกว่า "คู่ทรัพย์ คู่โชค" ผู้ใดได้ครอบครองเลขนี้จะเข้าใจชีวิตจากทั้งทางโลกและทางธรรม เรียนเก่ง ทำงานเก่ง ทำสิ่งใดมักบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ เฉลียวฉลาด เป็นที่รักใครของคนรอบข้าง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และหากได้ศึกษาเรื่องใด ๆ ก็จะมีความเข้าใจได้โดยง่าย ถนัดใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์จากทุกศาสตร์และศิลป์ บริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุลและลงตัว และมักมีโชคลาภอยู่เรื่อยๆ มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ แม้เลขคู่นี้จะนับเป็นสุดยอดคู่เลข ที่หาที่ติได้น้อยเหลือเกิน แต่สิ่งที่ควรจะพึงสังเกตคือความสบายเหมือนของหวาน ความลำบากเหมือนยาขม ไม่มีใครสุข หรือทุกข์ได้ตลอดเวลา ยิ่งสบายจนเคยตัว หากจำเป็นต้องเจอวิกฤติอาจขาดประสบการณ์ในการเอาตัวรอดก็เป็นได้ แม้ใครต่อใครนิยมชมชอบที่จะเปลี่ยนมาใช้เลขคู่นี้กันมากมาย แต่หากไม่ย้อนมองกลับไปถึงข้อเสียของตัวเอง และไม่คิดปรับปรุง เลขคู่ไหนๆ ก็คงช่วยอะไรไม่ได้

เลข 64

มีพรสวรรค์ทางศิลปะ รสนิยมดี อ่อนหวาน หาเงินเก่ง ใช้เงินเก่ง รักการท่องเที่ยว ละมุนละไม โรแมนติก พูดจาไพเราะ เอาใจเก่ง เจ้าเสน่ห์สุด ๆ มีอารมณ์ขัน ใครอยู่ใกล้ ๆ แล้วมีความสุข เลขชุดนี้ช่วยให้คุณ เป็นที่รักของคนทั่วไปได้ง่าย ๆ ทำมาค้าขึ้น และสามารถหาเงินได้หลาย ๆ ทาง มีความรักอยู่รายล้อม เป็นเลขที่ใช้แล้วชีวิตสนุกสนานมีความสุข นับเป็นเลขคู่เจ้าชู้อีกคู่หนึ่งก็ว่าได้ สิ่งที่ควรสังเกตตัวเองคือคุณ อาจเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารเกินไป และด้วยความเสน่ห์แรง ให้ระวังรักซ้อนซ่อนรักให้จงดี

เลข 65

เลขคู่แห่งบุญญาบารมี วาสนา และปัญญา เรียกว่า "คู่ทรัพย์ คู่โชค" ผู้ใดได้ครอบครองเลขนี้จะเข้าใจชีวิตจากทั้งทางโลกและทางธรรม เรียนเก่ง ทำงานเก่ง ทำสิ่งใดมักบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ เฉลียวฉลาด เป็นที่รักใครของคนรอบข้าง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และหากได้ศึกษาเรื่องใด ๆ ก็จะมีความเข้าใจได้โดยง่าย ถนัดใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์จากทุกศาสตร์และศิลป์ บริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุลและลงตัว และมักมีโชคลาภอยู่เรื่อย ๆ มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ แม้เลขคู่นี้จะนับเป็นสุดยอดคู่เลข ที่หาที่ติได้น้อยเหลือเกิน แต่สิ่งที่ควรจะพึงสังเกตคือความสบายเหมือนของหวาน ความลำบากเหมือนยาขม ไม่มีใครสุข หรือทุกข์ได้ตลอดเวลา ยิ่งสบายจนเคยตัว หากจำเป็นต้องเจอวิกฤติอาจขาดประสบการณ์ในการเอาตัวรอดก็เป็นได้ แม้ใครต่อใครนิยมชมชอบที่จะเปลี่ยนมาใช้เลขคู่นี้กันมากมาย แต่หากไม่ย้อนมองกลับไปถึงข้อเสียของตัวเอง และไม่คิดปรับปรุง เลขคู่ไหน ๆ ก็คงช่วยอะไรไม่ได้