เข้าชม 56343 ข่าววันที่ : 19 มี.ค. 2557

หนุ่มชลฯนักธุรกิจอสังหา ใจป้ำควักเงินประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวด 1 กก 1111 ในราคา 25 ล้านบาท ทุบสถิติเก่ากระเจิง เพราะมีความหมายเป็นมงคล เมื่อทำสิ่งใด จะได้เป็นที่ 1 ตลอด ด้านกรมการขนส่งฯคาดผลประมูลหมวด 1 กก ทะลุไม่ต่ำ 100 ล้านบาท...เมื่อวันที่ 15 มี.ค. มีรายงานว่า ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร 1 กก หลังจากได้เลื่อนเปิดประมูลมาจากวันที่ 8-9 ก.พ.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยบรรยากาศการประมูลครั้งนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก แม้เป็นหมวดใหม่ที่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้า แต่เป็นหมวดอักษรแรก ทำให้ประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากด้านนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลการประมูลหมวด 1 กก ในวันแรกมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูล โดยได้นำหมายเลขทะเบียนสวยออกมาประมูลวันแรก 135 หมายเลข ซึ่งหมายเลขที่มีผู้ประมูลสูงสุด คือ 1 กก 1111 ราคา 25 ล้านบาท ถือเป็นสถิติการประมูลเลขสูงสุด ตั้งแต่มีการประมูลเลขมา โดยก่อนหน้าคือ หมวด ญญ 9999 ราคาประมูล 11 ล้านบาท รองลงคือ 1 กก 1 ราคา 12.01 ล้านบาท 1 กก 111 ราคา 7.5 ล้านบาท 1 กก 11 ราคา 3.5 ล้านบาททั้งนี้ ผลการประมูลหมายเลข 1 กก เป็นการสร้างสถิติใหม่ เพราะเป็นหมวดอักษรหมวดแรก ที่ทางกรมฯเปลี่ยนมาใช้แบบใหม่ ซึ่งสามารถใช้ได้เป็น 100 ปี และมีความหมายเป็นมงคล เชื่อว่าเมื่อทำสิ่งใด จะได้เป็นที่ 1 ตลอด ส่วนผลประมูลในหมวดนี้นั้น จะต้องในอีกวัน(16 มี.ค) ซึ่งจะครบ 301 หมายเลข คาดว่า ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทสำหรับรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนสวยนั้น ทางกปถ. จะนำเงินรายได้ไปใช้ประโยชน์ ในการซื้ออุปกรณ์ให้กับคนพิการ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้รถ ใช้ถนน เท่ากับว่า ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนสวย นอกจากได้ทะเบียนสวยเป็นทรัพย์สินแล้ว สามารถโอนให้ใครก็ได้แล้วนั้น ยังช่วยทำบุญให้กับสังคมอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ชนะการประมูลหมาย 1 กก 1111 คือ นายธนภัทร ตันติเสเวกุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี โดยสถิติการประมูลที่ผ่านมา ส่วนใหญ่หมวดอักษรเบิ้ล จะเป็นหมวดที่มีผลประมูลสูงสุด และจะเป็นเลข 9999 เช่น ผลประมูล ญญ 9999 ในวันที่ 11 ก.พ. 56 ราคาประมูลอยู่ที่ 11 ล้านบาท หมวด ฆฆ 9999 ประมูลวันที่ 26 ม.ค. 56 ราคาประมูล 10,111,111 ล้านบาท หมวด สส 9999 ประมูลวันที่ 23 ธ.ค. 49 ราคาประมูล 8,111,111 บาท หมวด ฎฎ 9999 ประมูลวันที่ 28 ส.ค. 53 ราคาประมูล 6,599,999 บาท หมวด ศศ 9999 ประมูลวันที่ 25 ก.พ. 49 ราคาประมูล 3,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบางราย ประมูลหมายเลขทะเบียนสวยแล้วยกเลิกไม่มาจ่ายเงินตามกำหนดเวลา ทางกรมฯ ได้มีมาตรการลงโทษ โดยนำหมายเลขดังกล่าวมาเปิดประมูลอีกครั้ง หากครั้งที่ 2 ราคาต่ำกว่าครั้งแรก ทางผู้ชนะการประมูลครั้งแรกจะต้องจ่ายส่วนต่างของราคาป้ายให้กับกรมฯ เช่น ผู้ชนะการประมูลครั้งแรก ประมูล 11 ล้านบาทแล้วไม่มาจ่ายเงินตามกำหนด กรมฯ นำมาประมูลครั้งที่ 2 ได้ราคา 9 ล้านบาท ทางผู้ชนะการประมูลครั้งแรก จะต้องเสียค่าประมูลส่วนต่างให้กรมฯ 2 ล้านบาท

 

สรุปราคาประมูลทะเบียนหมวด 1กก มีดังนี้

1กก 1000 จบประมูลที่ราคา 1,242,567 บาท
1กก 2000 จบประมูลที่ราคา 232,000 บาท
1กก 3000 จบประมูลที่ราคา 374,000 บาท
1กก 4000 จบประมูลที่ราคา 188,000 บาท
1กก 5000 จบประมูลที่ราคา 286,000 บาท
1กก 6000 จบประมูลที่ราคา 322,000 บาท
1กก 7000 จบประมูลที่ราคา 206,000 บาท
1กก 8000 จบประมูลที่ราคา 312,000 บาท
1กก 9000 จบประมูลที่ราคา 400,000 บาท
1กก 1111 จบประมูลที่ราคา 25,000,000 บาท
1กก 2222 จบประมูลที่ราคา 1,150,000 บาท
1กก 3333 จบประมูลที่ราคา 1,300,000 บาท
1กก 4444 จบประมูลที่ราคา 1,020,000 บาท
1กก 5555 จบประมูลที่ราคา 2,655,555 บาท
1กก 6666 จบประมูลที่ราคา 1,010,000 บาท
1กก 7777 จบประมูลที่ราคา 2,777,777 บาท
1กก 8888 จบประมูลที่ราคา 3,050,000 บาท
1กก 9999 จบประมูลที่ราคา 4,510,000 บาท
1กก 111 จบประมูลที่ราคา 7,500,000 บาท
1กก 222 จบประมูลที่ราคา 730,000 บาท
1กก 333 จบประมูลที่ราคา 880,000 บาท
1กก 444 จบประมูลที่ราคา 870,000 บาท
1กก 555 จบประมูลที่ราคา 1,530,000 บาท
1กก 666 จบประมูลที่ราคา 675,000 บาท
1กก 777 จบประมูลที่ราคา 965,000 บาท
1กก 888 จบประมูลที่ราคา 2,140,000 บาท
1กก 999 จบประมูลที่ราคา 3,000,000 บาท
1กก 11 จบประมูลที่ราคา 3,530,000 บาท
1กก 22 จบประมูลที่ราคา 500,000 บาท
1กก 33 จบประมูลที่ราคา 700,000 บาท
1กก 44 จบประมูลที่ราคา 465,000 บาท
1กก 55 จบประมูลที่ราคา 800,000 บาท
1กก 66 จบประมูลที่ราคา 540,000 บาท
1กก 77 จบประมูลที่ราคา 620,000 บาท
1กก 88 จบประมูลที่ราคา 1,265,000 บาท
1กก 99 จบประมูลที่ราคา 1,015,000 บาท
1กก 1 จบประมูลที่ราคา 12,010,000 บาท
1กก 2 จบประมูลที่ราคา 600,000 บาท
1กก 3 จบประมูลที่ราคา 820,000 บาท
1กก 4 จบประมูลที่ราคา 555,000 บาท
1กก 5 จบประมูลที่ราคา 920,000 บาท
1กก 6 จบประมูลที่ราคา 850,000 บาท
1กก 7 จบประมูลที่ราคา 900,000 บาท
1กก 8 จบประมูลที่ราคา 1,720,000 บาท
1กก 9 จบประมูลที่ราคา 1,670,000 บาท
1กก 8899 จบประมูลที่ราคา 405,000 บาท
1กก 9988 จบประมูลที่ราคา 295,000 บาท
1กก 8998 จบประมูลที่ราคา 205,000 บาท
1กก 8989 จบประมูลที่ราคา 205,000 บาท
1กก 9898 จบประมูลที่ราคา 260,000 บาท
1กก 9889 จบประมูลที่ราคา 300,000 บาท
1กก 1001 จบประมูลที่ราคา 216,000 บาท
1กก 1221 จบประมูลที่ราคา 204,000 บาท
1กก 1331 จบประมูลที่ราคา 82,000 บาท
1กก 1441 จบประมูลที่ราคา 122,000 บาท
1กก 1551 จบประมูลที่ราคา 132,000 บาท
1กก 1661 จบประมูลที่ราคา 80,000 บาท
1กก 1771 จบประมูลที่ราคา 107,000 บาท
1กก 2002 จบประมูลที่ราคา 80,000 บาท
1กก 2112 จบประมูลที่ราคา 152,000 บาท
1กก 2332 จบประมูลที่ราคา 76,000 บาท
1กก 2442 จบประมูลที่ราคา 126,000 บาท
1กก 2552 จบประมูลที่ราคา 88,000 บาท
1กก 2662 จบประมูลที่ราคา 110,000 บาท
1กก 2772 จบประมูลที่ราคา 104,000 บาท
1กก 3003 จบประมูลที่ราคา 103,000 บาท
1กก 3113 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 3223 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 3443 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 3553 จบประมูลที่ราคา 102,000 บาท
1กก 3663 จบประมูลที่ราคา 80,666 บาท
1กก 3773 จบประมูลที่ราคา 71,000 บาท
1กก 4004 จบประมูลที่ราคา 69,000 บาท
1กก 4114 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 4224 จบประมูลที่ราคา 105,000 บาท
1กก 4334 จบประมูลที่ราคา 68,000 บาท
1กก 4554 จบประมูลที่ราคา 154,000 บาท
1กก 4664 จบประมูลที่ราคา 73,000 บาท
1กก 4774 จบประมูลที่ราคา 67,000 บาท
1กก 1100 จบประมูลที่ราคา 146,000 บาท
1กก 1122 จบประมูลที่ราคา 300,000 บาท
1กก 1133 จบประมูลที่ราคา 111,500 บาท
1กก 1144 จบประมูลที่ราคา 98,000 บาท
1กก 1155 จบประมูลที่ราคา 159,000 บาท
1กก 1166 จบประมูลที่ราคา 110,000 บาท
1กก 1177 จบประมูลที่ราคา 156,000 บาท
1กก 2200 จบประมูลที่ราคา 78,000 บาท
1กก 2211 จบประมูลที่ราคา 212,000 บาท
1กก 2233 จบประมูลที่ราคา 263,000 บาท
1กก 2244 จบประมูลที่ราคา 143,000 บาท
1กก 2255 จบประมูลที่ราคา 100,001 บาท
1กก 2266 จบประมูลที่ราคา 100,000 บาท
1กก 2277 จบประมูลที่ราคา 116,001 บาท
1กก 3300 จบประมูลที่ราคา 83,000 บาท
1กก 3311 จบประมูลที่ราคา 76,000 บาท
1กก 3322 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 3344 จบประมูลที่ราคา 92,000 บาท
1กก 3355 จบประมูลที่ราคา 140,000 บาท
1กก 3366 จบประมูลที่ราคา 124,001 บาท
1กก 3377 จบประมูลที่ราคา 94,000 บาท
1กก 4400 จบประมูลที่ราคา 74,000 บาท
1กก 4411 จบประมูลที่ราคา 97,000 บาท
1กก 4422 จบประมูลที่ราคา 114,000 บาท
1กก 4433 จบประมูลที่ราคา 78,000 บาท
1กก 4455 จบประมูลที่ราคา 206,000 บาท
1กก 4466 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 4477 จบประมูลที่ราคา 68,000 บาท
1กก 1010 จบประมูลที่ราคา 156,000 บาท
1กก 1212 จบประมูลที่ราคา 144,000 บาท
1กก 1313 จบประมูลที่ราคา 84,000 บาท
1กก 1414 จบประมูลที่ราคา 113,000 บาท
1กก 1515 จบประมูลที่ราคา 220,000 บาท
1กก 1616 จบประมูลที่ราคา 82,001 บาท
1กก 1717 จบประมูลที่ราคา 94,000 บาท
1กก 2020 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 2121 จบประมูลที่ราคา 95,000 บาท
1กก 2323 จบประมูลที่ราคา 94,000 บาท
1กก 2424 จบประมูลที่ราคา 170,000 บาท
1กก 2525 จบประมูลที่ราคา 180,000 บาท
1กก 2626 จบประมูลที่ราคา 85,000 บาท
1กก 2727 จบประมูลที่ราคา 96,000 บาท
1กก 3030 จบประมูลที่ราคา 80,000 บาท
1กก 3131 จบประมูลที่ราคา 60,001 บาท
1กก 3232 จบประมูลที่ราคา 66,000 บาท
1กก 3434 จบประมูลที่ราคา 70,000 บาท
1กก 3535 จบประมูลที่ราคา 91,000 บาท
1กก 3636 จบประมูลที่ราคา 101,000 บาท
1กก 3737 จบประมูลที่ราคา 52,001 บาท
1กก 4040 จบประมูลที่ราคา 77,000 บาท
1กก 4141 จบประมูลที่ราคา 74,001 บาท
1กก 4242 จบประมูลที่ราคา 103,000 บาท
1กก 4343 จบประมูลที่ราคา 60,001 บาท
1กก 4545 จบประมูลที่ราคา 172,000 บาท
1กก 4646 จบประมูลที่ราคา 64,000 บาท
1กก 4747 จบประมูลที่ราคา 58,001 บาท
1กก 123 จบประมูลที่ราคา 616,000 บาท
1กก 234 จบประมูลที่ราคา 330,000 บาท
1กก 345 จบประมูลที่ราคา 302,000 บาท
1กก 456 จบประมูลที่ราคา 335,333 บาท
1กก 567 จบประมูลที่ราคา 204,000 บาท
1กก 678 จบประมูลที่ราคา 232,222 บาท
1กก 789 จบประมูลที่ราคา 359,333 บาท
1กก 1234 จบประมูลที่ราคา 596,000 บาท
1กก 2345 จบประมูลที่ราคา 500,000 บาท
1กก 3456 จบประมูลที่ราคา 114,000 บาท
1กก 4567 จบประมูลที่ราคา 104,000 บาท
1กก 5678 จบประมูลที่ราคา 96,000 บาท
1กก 6789 จบประมูลที่ราคา 156,000 บาท
1กก 1881 จบประมูลที่ราคา 190,000 บาท
1กก 1991 จบประมูลที่ราคา 328,000 บาท
1กก 2882 จบประมูลที่ราคา 100,001 บาท
1กก 2992 จบประมูลที่ราคา 88,000 บาท
1กก 3883 จบประมูลที่ราคา 74,000 บาท
1กก 3993 จบประมูลที่ราคา 74,001 บาท
1กก 4884 จบประมูลที่ราคา 86,000 บาท
1กก 4994 จบประมูลที่ราคา 78,000 บาท
1กก 5885 จบประมูลที่ราคา 86,001 บาท
1กก 5995 จบประมูลที่ราคา 184,000 บาท
1กก 6886 จบประมูลที่ราคา 94,000 บาท
1กก 6996 จบประมูลที่ราคา 82,000 บาท
1กก 7887 จบประมูลที่ราคา 82,000 บาท
1กก 7997 จบประมูลที่ราคา 88,000 บาท
1กก 8008 จบประมูลที่ราคา 136,000 บาท
1กก 8118 จบประมูลที่ราคา 204,000 บาท
1กก 8228 จบประมูลที่ราคา 111,111 บาท
1กก 8338 จบประมูลที่ราคา 72,666 บาท
1กก 8448 จบประมูลที่ราคา 88,001 บาท
1กก 8558 จบประมูลที่ราคา 104,001 บาท
1กก 8668 จบประมูลที่ราคา 90,000 บาท
1กก 8778 จบประมูลที่ราคา 78,001 บาท
1กก 9009 จบประมูลที่ราคา 134,001 บาท
1กก 9119 จบประมูลที่ราคา 252,000 บาท
1กก 9229 จบประมูลที่ราคา 170,000 บาท
1กก 9339 จบประมูลที่ราคา 100,000 บาท
1กก 9449 จบประมูลที่ราคา 74,000 บาท
1กก 9559 จบประมูลที่ราคา 182,000 บาท
1กก 9669 จบประมูลที่ราคา 114,000 บาท
1กก 9779 จบประมูลที่ราคา 98,001 บาท
1กก 1188 จบประมูลที่ราคา 212,000 บาท
1กก 1199 จบประมูลที่ราคา 310,000 บาท
1กก 2288 จบประมูลที่ราคา 120,001 บาท
1กก 2299 จบประมูลที่ราคา 162,000 บาท
1กก 3388 จบประมูลที่ราคา 90,000 บาท
1กก 3399 จบประมูลที่ราคา 148,000 บาท
1กก 4488 จบประมูลที่ราคา 102,001 บาท
1กก 4499 จบประมูลที่ราคา 74,000 บาท
1กก 5588 จบประมูลที่ราคา 146,000 บาท
1กก 5599 จบประมูลที่ราคา 202,000 บาท
1กก 6688 จบประมูลที่ราคา 112,000 บาท
1กก 6699 จบประมูลที่ราคา 154,001 บาท
1กก 7788 จบประมูลที่ราคา 114,000 บาท
1กก 7799 จบประมูลที่ราคา 202,000 บาท
1กก 8800 จบประมูลที่ราคา 134,000 บาท
1กก 8811 จบประมูลที่ราคา 172,000 บาท
1กก 8822 จบประมูลที่ราคา 84,001 บาท
1กก 8833 จบประมูลที่ราคา 66,001 บาท
1กก 8844 จบประมูลที่ราคา 86,000 บาท
1กก 8855 จบประมูลที่ราคา 132,000 บาท
1กก 8866 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 8877 จบประมูลที่ราคา 87,000 บาท
1กก 9900 จบประมูลที่ราคา 129,000 บาท
1กก 9911 จบประมูลที่ราคา 170,000 บาท
1กก 9922 จบประมูลที่ราคา 158,000 บาท
1กก 9933 จบประมูลที่ราคา 94,000 บาท
1กก 9944 จบประมูลที่ราคา 78,001 บาท
1กก 9955 จบประมูลที่ราคา 176,000 บาท
1กก 9966 จบประมูลที่ราคา 114,000 บาท
1กก 9977 จบประมูลที่ราคา 116,000 บาท
1กก 1818 จบประมูลที่ราคา 224,222 บาท
1กก 1919 จบประมูลที่ราคา 194,000 บาท
1กก 2828 จบประมูลที่ราคา 132,000 บาท
1กก 2929 จบประมูลที่ราคา 142,000 บาท
1กก 3838 จบประมูลที่ราคา 78,001 บาท
1กก 3939 จบประมูลที่ราคา 80,000 บาท
1กก 4848 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 4949 จบประมูลที่ราคา 68,000 บาท
1กก 5858 จบประมูลที่ราคา 82,000 บาท
1กก 5959 จบประมูลที่ราคา 156,001 บาท
1กก 6868 จบประมูลที่ราคา 102,001 บาท
1กก 6969 จบประมูลที่ราคา 154,000 บาท
1กก 7878 จบประมูลที่ราคา 126,001 บาท
1กก 7979 จบประมูลที่ราคา 111,111 บาท
1กก 8080 จบประมูลที่ราคา 96,000 บาท
1กก 8181 จบประมูลที่ราคา 162,000 บาท
1กก 8282 จบประมูลที่ราคา 88,000 บาท
1กก 8383 จบประมูลที่ราคา 70,000 บาท
1กก 8484 จบประมูลที่ราคา 70,000 บาท
1กก 8585 จบประมูลที่ราคา 76,001 บาท
1กก 8686 จบประมูลที่ราคา 86,001 บาท
1กก 8787 จบประมูลที่ราคา 76,000 บาท
1กก 9090 จบประมูลที่ราคา 98,159 บาท
1กก 9191 จบประมูลที่ราคา 192,000 บาท
1กก 9292 จบประมูลที่ราคา 74,000 บาท
1กก 9393 จบประมูลที่ราคา 74,001 บาท
1กก 9494 จบประมูลที่ราคา 68,001 บาท
1กก 9595 จบประมูลที่ราคา 240,000 บาท
1กก 9696 จบประมูลที่ราคา 104,001 บาท
1กก 9797 จบประมูลที่ราคา 80,000 บาท
1กก 7700 จบประมูลที่ราคา 68,666 บาท
1กก 7711 จบประมูลที่ราคา 76,000 บาท
1กก 7722 จบประมูลที่ราคา 81,999 บาท
1กก 7733 จบประมูลที่ราคา 60,444 บาท
1กก 7744 จบประมูลที่ราคา 50,000 บาท
1กก 7755 จบประมูลที่ราคา 60,006 บาท
1กก 7766 จบประมูลที่ราคา 51,158 บาท
1กก 6600 จบประมูลที่ราคา 66,000 บาท
1กก 6611 จบประมูลที่ราคา 60,000 บาท
1กก 6622 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 6633 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 6644 จบประมูลที่ราคา 62,000 บาท
1กก 6655 จบประมูลที่ราคา 80,001 บาท
1กก 6677 จบประมูลที่ราคา 61,555 บาท
1กก 5500 จบประมูลที่ราคา 58,000 บาท
1กก 5511 จบประมูลที่ราคา 84,001 บาท
1กก 5522 จบประมูลที่ราคา 63,555 บาท
1กก 5533 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 5544 จบประมูลที่ราคา 130,000 บาท
1กก 5566 จบประมูลที่ราคา 152,000 บาท
1กก 5577 จบประมูลที่ราคา 60,000 บาท
1กก 7007 จบประมูลที่ราคา 74,000 บาท
1กก 7117 จบประมูลที่ราคา 84,001 บาท
1กก 7227 จบประมูลที่ราคา 76,000 บาท
1กก 7337 จบประมูลที่ราคา 60,000 บาท
1กก 7447 จบประมูลที่ราคา 60,000 บาท
1กก 7557 จบประมูลที่ราคา 58,000 บาท
1กก 7667 จบประมูลที่ราคา 50,000 บาท
1กก 6006 จบประมูลที่ราคา 76,000 บาท
1กก 6116 จบประมูลที่ราคา 60,000 บาท
1กก 6226 จบประมูลที่ราคา 70,001 บาท
1กก 6336 จบประมูลที่ราคา 72,001 บาท
1กก 6446 จบประมูลที่ราคา 64,001 บาท
1กก 6556 จบประมูลที่ราคา 74,001 บาท
1กก 6776 จบประมูลที่ราคา 48,001 บาท
1กก 5005 จบประมูลที่ราคา 68,001 บาท
1กก 5115 จบประมูลที่ราคา 140,000 บาท
1กก 5225 จบประมูลที่ราคา 62,000 บาท
1กก 5335 จบประมูลที่ราคา 75,000 บาท
1กก 5445 จบประมูลที่ราคา 122,000 บาท
1กก 5665 จบประมูลที่ราคา 72,000 บาท
1กก 5775 จบประมูลที่ราคา 58,000 บาท
1กก 7070 จบประมูลที่ราคา 60,500 บาท
1กก 7171 จบประมูลที่ราคา 84,001 บาท
1กก 7272 จบประมูลที่ราคา 68,001 บาท
1กก 7373 จบประมูลที่ราคา 48,001 บาท
1กก 7474 จบประมูลที่ราคา 44,000 บาท
1กก 7575 จบประมูลที่ราคา 52,001 บาท
1กก 7676 จบประมูลที่ราคา 44,000 บาท
1กก 6060 จบประมูลที่ราคา 64,000 บาท
1กก 6161 จบประมูลที่ราคา 46,000 บาท
1กก 6262 จบประมูลที่ราคา 78,001 บาท
1กก 6363 จบประมูลที่ราคา 98,001 บาท
1กก 6464 จบประมูลที่ราคา 60,000 บาท
1กก 6565 จบประมูลที่ราคา 130,000 บาท
1กก 6767 จบประมูลที่ราคา 68,001 บาท
1กก 5050 จบประมูลที่ราคา 84,001 บาท
1กก 5151 จบประมูลที่ราคา 134,000 บาท
1กก 5252 จบประมูลที่ราคา 64,000 บาท
1กก 5353 จบประมูลที่ราคา 84,001 บาท
1กก 5454 จบประมูลที่ราคา 112,000 บาท
1กก 5656 จบประมูลที่ราคา 128,000 บาท
1กก 5757 จบประมูลที่ราคา 72,001 บาท

 
    หน้าแรก   ทำนายเบอร์   ทะเบียนรถ   สินค้าอื่นๆ   วิธีการชำระเงิน/สั่งซื้อ   ติดต่อสอบถาม
097-898-9898
berclub@msn.com
C  COPYRIGHT (C) 2014 berclub.com All Right Reserved.