เข้าชม 49216 ข่าววันที่ : 8 มิ.ย. 2559

เงื่อนไขการผ่อนชำระ
1. สามารถผ่อนชำระได้เฉพาะเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น ยอดสั่งซื้อ100,000บาทเป็นต้นไป
2. ชำระเงินล่วงหน้า30% ของยอดสั่งซื้อ ส่วนที่เหลือนำไปผ่อนชำระตามงวดที่ตกลง

ยอดผ่อนชำระ ผ่อนได้
 100,000-200,000 บาท 3 งวด
 200,000-400,000 บาท 4 งวด
 >400,000 บาทเป็นต้นไป 6 งวด

3. เบอร์ที่ผ่อนชำระ เป็นเบอร์ระบบรายเดือน วงเงินค่าใช้งานไม่เกิน 2,000 บาท
ผู้ผ่อนชำระเป็นผู้รับผิดชอบ


**เงื่อนไขสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อตกลง 

 
    หน้าแรก   ทำนายเบอร์   ทะเบียนรถ   สินค้าอื่นๆ   วิธีการชำระเงิน/สั่งซื้อ   ติดต่อสอบถาม
097-898-9898
berclub@msn.com
C  COPYRIGHT (C) 2014 berclub.com All Right Reserved.