เข้าชม 121068 ข่าววันที่ : 24 มี.ค. 2558คือ…การถอดหาคุณค่ามงคล และพลังของความร่ำรวยสำเร็จที่แท้จริง ในแต่ละหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของทุกท่าน ว่าหมายเลขที่ทุกท่านได้เลือกใช้นั้น ได้มีพลังที่สามารถจะสรรสร้างความสำเร็จ และช่วยชี้นำแนวทางการใช้ชีวิตที่มั่นคงให้กับทุกท่านได้รู้ถึงข้อดี และข้อเสียของหมายเลขเบอร์โทรที่ใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่ทุกท่านสามารถที่จะดึงเอาศักยภาพของพลังแห่งความร่ำรวยสำเร็จจากหมายเลขเบอร์โทรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

วิธีการถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรแห่งความสำเร็จนั้นง่ายมาก เพียงทุกท่านนำเอาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของทุกท่านที่ต้องการ
มาเขียนลงตามลำดับตัวเลขทั้ง 10 ตัว ของหมายเลขเบอร์โทร ดังรูป…


เลข ๗ ตัว, เลข 7 ตัว,เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เลข 7 ตัว 9 ฐาน,เรียนเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เรียนเลข 7 ตัว, อ.ธุลีดิน,เลข ๗ ตัว อ.ธุลีดิน,ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,ดวงยาม,ดวงยามเลข ๗ ตัว, ชมรมเลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา,เรียนดูดวง,โหราศาสตร์, ดูดวงเลข ๗ ตัว,เรียนดูดวง,พยากรณ์,ธุลีดิน ซินแส แห่งความสำเร็จ,เลขเบอร์โทรศัพท์,เลขเบอร์โทรร่ำรวย

 

ตำแหน่งที่ 1 เป็นตัวแทนแห่งสมอง

และในตำแหน่งนี้ของเบอร์มือถือ จะเป็นเลข 0 กันทุกเบอร์ และเลขศูนย์นี้ ก็ยังเป็นตัวแทนของความเจ็บป่วย การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ การเสื่อมโทรม ดังนั้นถ้าทุกท่านได้มีการใช้โทรศัพท์มากๆ นานๆ ทุกท่านก็จะรู้สึกมึนศีรษะได้ง่าย เพราะว่าคลื่นของโทรศัพท์มือถือจะมีผลต่อสมองโดยตรง ทุกท่านควรที่จะระวังการใช้โทรศัพท์ในข้อนี้กันด้วย

 

ตำแหน่งที่ 2 เป็นตัวแทนแห่งวิสัยทัศน์ (สายตา)

ซึ่งหมายถึง…มุมมอง วิธีการสรรค์สร้าง เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง การพัฒนาต่อยอด ทักษะของการแก้ไขปัญหาต่างๆ การสร้างโอกาส วิถีความคิดหลักการใช้ชีวิต (ตัวข้าพเจ้าขอเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนที่เลขต่างๆจะใช้จริง)

เลข 1 คือ…การมองถึงการไกลในความสำเร็จ ทุกอย่างจะต้องพร้อมและดูดี
เลข 2 คือ…การมองถึงอารมณ์ของความพอใจและความต้องการเป็นหลัก
เลข 3 คือ…การมองถึงโอกาสที่กล้าคิดและกล้าทำ พร้อมที่จะเสี่ยงอย่างไม่เกรงกลัว
เลข 4 คือ…การมองถึงแผนงานที่ทำ การมองถึงปัจจัยแห่งโอกาส
เลข 5 คือ…การมองถึงความสำเร็จในผลที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ ทุกอย่างจะต้องคุ้มค่า
เลข 6 คือ…การมองถึงผลแห่งความสุขสำเร็จเป็นที่ตั้ง ในทุกปัจจัยที่มี
เลข 7 คือ…การมองถึงความคุ้มค่า โอกาสของความทุ่มเทและการแบกรับ
เลข 8 คือ…การมองถึงการตอบสนองตัวเองเป็นหลัก การกล้าเสี่ยงวัดใจ ผิดถูกขอให้ได้ลอง
เลข 9 คือ…การมองถึงโอกาสแห่งตัวช่วย ในความพร้อมและศรัทธา
เลข 0 คือ…การมองถึงตัวเองเป็นสำคัญ กล้าแลกกล้าทำถ้ามันได้จริง

 

ตำแหน่งที่ 3 เป็นตัวแทนแห่งปาก

ซึ่งหมายถึง…เสน่ห์แห่งวาจา คำพูดคำสัญญา เครดิตความน่าเชื่อถือ การยังถึงผลสำเร็จที่จะได้รับ ความมีเสน่ห์ที่ช่วยดึงดูดผู้ฟังการช่วยกระตุ้นถึงความสัมฤทธิ์ผลในความสำเร็จของการเจรจา

เลข 1 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความน่าเชื่อถือ ที่น่าเคารพศรัทธา พูดจริงพูดตรงทำจริง
เลข 2 คือ…การพูดการเจรจาที่มีเสน่ห์ที่น่าฟัง เนื้อความของคำพูดดูจริงใจเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังได้ดี
เลข 3 คือ…การพูดการเจรจาที่มีพลังเข้มแข็ง ที่แสดงถึงความเป็นคนจริง พูดอย่างไรสามารถทำได้อย่างนั้น
เลข 4 คือ…การพูดการเจรจาที่มีชั้นเชิงวิธีการในถ้อยคำ ที่ฟังดูดีมีเหตุผลด้วยความน่าเชื่อถือศรัทธา
เลข 5 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความน่าเคารพศรัทธาเชื่อถือ เนื้อความที่สื่อถึงความจริงใจมีเมตตา
เลข 6 คือ…การพูดการเจรจาที่มีเสน่ห์ในถ้อยคำ อันสามารถสื่อถึงผู้รับฟังให้ร่วมรับรู้ถึงความสุขได้เป็นอย่างดี พรวิเศษที่ได้รับคือ พูดเงินได้เงิน พูดทองได้ทอง
เลข 7 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความจริงใจสูง ที่พูดตรงพูดแรงด้วยความหนักแน่น บางครั้งก็อาจดูแรงไป
เลข 8 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความเป็นตัวเองสูง แต่ก็สามารถที่จะชักชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ดี
เลข 9 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือ พูดอย่างไรผลจะเป็นไปตามนั้น ไม่ควรแช่งใคร
เลข 0 คือ…การพูดการเจรจาที่มีทักษะไหวพริบปฏิภาณ แต่สื่อถึงความเป็นตัวเองสูงบางครั้งก็พูดไม่เอาใคร

 

ตำแหน่งที่ 4 เป็นตัวแทนแห่งใจ

ซึ่งหมายถึง…สภาวะของจิตใจ ทัศนคติทางด้านอารมณ์และความรู้สึก การมีความตั้งมั่น การมีแรงปรารถนาและความตั้งใจการมีปณิธานของความตั้งใจและความแน่วแน่ของสำนึก

เลข 1 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความหนักแน่น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง บางครั้งก็ใจร้อนเอาแต่ใจตน
เลข 2 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความอบอุ่นนุ่มนวล ที่ละเอียดอ่อนในอารมณ์และความรู้สึก
เลข 3 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความกล้าหาญ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ใจใหญ่ใจโต ที่กล้าเสี่ยงไม่ท้อถอย
เลข 4 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความละเมียดละไม มีจิตใจที่เปิดกว้างเปิดรับกับกระแสที่เข้ามากระทบได้ดี
เลข 5 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความนิ่งสงบ มีใจที่เป็นกลางยุติธรรม เป็นจิตใจที่แสดงออกถึงความมีเมตตา
เลข 6 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความสุขความสุนทรีย์ เข้าใจโลกสามารถรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขได้ดี
เลข 7 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความอดทนหนักแน่น มีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อสิ่งกระทบ ใจแข็งใจเด็ด
เลข 8 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความเด็ดขาดไม่เกรงกลัวใคร ใจกล้าบ้าบิ่น กล้าเสี่ยงในทุกรูปแบบ
เลข 9 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความเด็ดเดี่ยว มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
เลข 0 คือ…สภาวะของจิตใจที่คาดเดาอารมณ์ได้ยาก เวลาใจดีก็ดีใจหาย แต่เวลาใจร้ายก็สุดๆ เช่นกัน

 

ตำแหน่งที่ 5 และ 6 เป็นตัวแทนแขน

ซึ่งหมายถึง…การไขว้คว้าสรรค์สร้างโอกาส การลงมือทำให้เห็นจริง การไม่อยู่นิ่งเฉย การทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จการต่อยอดด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทำจริงทำจัง

เลข 1 คือ…การลงมือทำด้วยความตั้งมั่นตั้งใจจริง เพื่อยังผลแห่งความสำเร็จที่ได้วางเอาไว้
เลข 2 คือ…การลงมือทำด้วยความละเอียดอ่อนใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัจจัยที่พึงมีโอกาส
เลข 3 คือ…การลงมือทำด้วยความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา การลงมือทำอย่างจริงจัง
เลข 4 คือ…การลงมือทำตามแผนงาน และการจัดการที่ได้วางเอาไว้เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
เลข 5 คือ…การลงมือทำด้วยความรอบคอบ ใช้ปัญญาพึงพิจารณาคัดกรองให้มากๆ ทั้งก่อนและหลังทำ
เลข 6 คือ…การลงมือทำด้วยใจที่รัก ด้วยความสุข โดยใส่ความสุขความสนุกลงไปในทุกสิ่งที่ลงมือทำ
เลข 7 คือ…การลงมือทำด้วยความทุ่มเทอดทน โดยใส่ความพากเพียรพยายามไม่ท้อถอยลงไปในสิ่งที่ทำ
เลข 8 คือ…การลงมือทำด้วยวิธีการที่พลิกแพลง โดยให้ยืดหยุ่นผันแปรไปตามปัจจัยที่เหมาะสม
เลข 9 คือ…การลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธา ยิ่งเชื่อในสิ่งเคารพโดยใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางของตัวช่วยพิเศษเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามที่ต้องการ
เลข 0 คือ…การลงมือทำด้วยความวิธีการที่คนอื่นๆ คาดไม่ถึง ที่ไม่สามารถจะคาดเดาอะไรล่วงหน้าจากได้

 

ตำแหน่งที่ 7 เป็นตัวแทนแห่งท้อง

ซึ่งหมายถึง…การเติมเต็มแห่งโอกาส ในความพร้อม ความสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ในความต้องการ

เลข 1 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการยอมรับยกย่องจากคนรอบข้าง ด้วยความเป็นผู้นำที่ดี
เลข 2 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการใส่ใจดูแลจากคนรอบข้าง ด้วยความเป็นคนที่มีเสน่ห์
เลข 3 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านกำลังการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ด้วยความกล้าทำ
เลข 4 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านแผนงานวิธีการ และคำปรึกษาจากคนรอบข้าง ด้วยการที่มีคนรู้จักมาก ด้วยการมีสังคมที่กว้าง
เลข 5 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการอุปถัมภ์ส่งเสริมจากคนรอบข้าง ด้วยการเป็นคนดีที่น่าเชื่อถือ
เลข 6 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านทรัพย์สินเงินทองจากคนรอบข้าง ด้วยการเป็นคนที่รักที่ห่วงใย
เลข 7 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านความมั่นคงจากคนรอบข้าง ด้วยความที่เป็นคนสู้ไม่ท้อถอย
เลข 8 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านเพื่อฝูงมิตรสหายที่มาก ด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อพ้อง
เลข 9 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านตัวช่วยพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเชื่อความเคารพศรัทธา
เลข 0 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านพลังอำนาจลึกลับที่ซ่อนเร้น ด้วยความที่เป็นคนมีเซ้นส์แปลกๆ

 

ตำแหน่งที่ 8 เป็นตัวแทนแห่งที่นั่ง

ซึ่งหมายถึง…จุดยืนแห่งความมั่นคง ศักยภาพของพลังในตัวตน ความสุขสบายในความพร้อมที่มีอยู่จริง สถานะภาพของการรองรับ

เลข 1 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ความเป็นผู้นำ การเคารพยกย่องยอมรับ
เลข 2 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการใส่ใจดูแล การให้ความอบอุ่น การดึงดูดความสนใจใส่ใจ
เลข 3 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านหลักประกันที่เข้มแข็ง ความพยายามที่ไม่ยอมแพ้
เลข 4 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการสังคมที่กว้าง ทางเลือกที่มาก โอกาสที่มีอยู่เสมอ
เลข 5 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการเกื้อกูลอุปถัมภ์ การส่งเสริมผลักดัน การยอมรับนับถือ
เลข 6 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความพร้อม ความมั่นคงในด้านต่างๆ
เลข 7 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความมั่นคง ความหนักแน่น ความอดทนมุ่งมั่นไม่ท้อถอย
เลข 8 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านพวกพ้องทุกชนชั้น การยอมรับนับถือในความกล้าทุกด้าน
เลข 9 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีบุญบารมีคอยหนุนนำ
เลข 0 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความเร้นลับที่สุดจะคาดคะเน ด้วยกลวิธีแห่งโอกาสที่ผันแปร

 

ตำแหน่งที่ 9 และ 10 เป็นตัวแทนแห่งขา

ซึ่งหมายถึง…การก้าวเดินเข้าหาเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น ในแนวทางวิธีการต่างๆ ที่มีเป้าหมายไว้เพื่อพุ่งชน ไม่ใช่มีไว้เพื่อเดินหนีปัญหา

เลข 1 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นในในคุณค่าของตัวเอง การไม่ยอมแพ้ให้ใครดูถูก
เลข 2 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยใจที่อบอุ่นในความสุนทรีย์ การใช้ความอ่อนโยนในการเดินเข้าหา
เลข 3 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่นขยันขันแข็งที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา
เลข 4 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความรอบคอบในแผนการที่ได้วางเอาไว้อย่างละเอียดถูกต้องที่ดี
เลข 5 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความปัญญา ที่มีไหวพริบปฏิภาณและเหตุผลให้มาก
เลข 6 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยใจที่เป็นความสุข แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างอเนกอนันต์
เลข 7 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความอดทนหนักแน่น ที่เพียรพยายามไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหา
เลข 8 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความใจกล้า อันพร้อมด้วยวิธีการชั้นเชิง
เลข 9 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธา แล้วพลังแห่งความศรัทธานี้ก็จะนำพามาให้เกิดปฏิหาริย์แห่งความสำเร็จขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
เลข 0 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงที่พลิกแพลงคาดเดาได้ยากไปตามสถานะการณ์

 

 


 

 


Lucky Number, Mathelogy, Outernet, TOT, truemoveH, wifi free, การตั้งชื่อมงคลง, ก้องธนัตถ์กุล เศรษฐีสถาพร, ของขวัญวันพ่อ, ขั้นตอนย้ายค่าย, ขายทะเบียน, ขายทะเบียนรถ, ขายมือถือ, ขายเบอร์สวย, ขายเบอร์เลขศาสตร์, คนดังนั่งเคลีย, ความหมายดี, ความหมายตัวเลข, ความเชื่อ, คำนวณเลขศาสตร์, คำนวนเบอร์, คุกกี้รัน, คุยเรื่องกิน, คู่ลำดับ, ค่ายไหนดีสุด, จตุพล ชมภูนิช, จองคิว, จุดบริการ, ซื้อทะเบียนรถ, ซื้อมือถือ, ดาราศาสตร์, ดีแทค, ดูดวง,ดูดวงปี2555, ดูดวงปี2556, ตี10, ต้องการซื้อมือถือ, ทรูมูฟ, ทศพร ศรีตุลา, ทะเบียนประมูล, ทะเบียนมงคล, ทะเบียนรถ, ทะเบียนสวย, ทำนายดวงวันเกิด, ทำนายตัวเลข, ทำนายเบอร์, ประมูล3G, ประมูลทะเบียนรถ, ปรับดวงชะตา, ปีขง, ปีชง2557, ผลรวม, ผู้มีบารมีสูง, มดดำ ON TV, มหัศจรรย์ตัวเลขพลิกชีวิต,มหาอำนาจ, มือถือแพง, ย้ายค่าย, ย้ายเครือข่าย, รับซื้อเบอร์, รับซื้อเบอร์สวย, ราคาถูก, ริว จิตสัมผัส, ริวจิตสัมผัส, ร้าน9999, ล่าเลข, วันพ่อ, วางจำหน่าย iPhone 5S (ไอโฟน 5s) และ iPhone 5C (ไอโฟน 5c), วิธีการเติมเงิน, วิธีการเติมเงิน imobile3gx, วิธีการแก้ชง, วิธีย้ายค่าย, ศาสตร์แห่งตัวเลข, ศุกร์13, สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี, หมดดูดวง, หมอช้าง, หมอดู, หมอแมน, อ.จุฑามาศ ณ สงขลา, อ.ช้าง, อ.นิติกฤตย์, อ.เชน, อวยพรวันพ่อ, ออกแบบตัวเลข, ออกแบบเบอร์, อั้มพัชราภา, เกมส์, เคล็ดลับ, เช็กฮวงจุ้ย, เนตช้า, เบอร์คลับ, เบอร์ดี, เบอร์ติดต่อแมน การิน, เบอร์มงคล, เบอร์มหาเฮง, เบอร์มือถือ, เบอร์วีไอพี, เบอร์สวย, เบอร์เลขศาสตร์, เบอร์โชคลาภ, เลขคู่ลำดับ, เลขทะเบียนรถ, เลขนำโชค, เลขมงคล, เลขมหัศจรรย์, เลขวันเกิด, เลขศาสตร์, เลขศาสตร์คู่ลำดับ, เลขห้ามใช้, เลขอวดชีวิต, เลขเด็ด, เลขเสริมดวงการงาน, เลชต้องห้าม, เสริมดวง, เสริมอาชีพ, แก้ปีชง, แก้เดือนชง, แก้เวลาชง, แมน การิน, แมนการิน, โหรกรหริศ, โหราศาสตร์, ใช้เบอร์เดิม, ไพ่ยิปซี, ไม่มีสัญญาณ, 一路发,168,

 

 
    หน้าแรก   ทำนายเบอร์   ทะเบียนรถ   สินค้าอื่นๆ   วิธีการชำระเงิน/สั่งซื้อ   ติดต่อสอบถาม
097-898-9898
berclub@msn.com
C  COPYRIGHT (C) 2014 berclub.com All Right Reserved.